Home » Nieuws » ‘80% werkgevers heeft medewerkers met schulden’

80% werkgevers heeft medewerkers met schulden

Vier op de vijf werkgevers heeft medewerkers in dienst met financiële problemen. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte, in samenwerking met SchuldenlabNL en VNO-NCW, naar de rol van werkgevers bij de financiële gezondheid van medewerkers.

Het onderzoek toont aan dat de schuldenproblematiek op de Nederlandse werkvloer omvangrijk is en in vrijwel alle sectoren speelt. De huidige hoge inflatie, met sterk gestegen energie- en brandstofprijzen, maakt de financiële positie van werknemers er niet beter op. Dat is ook voor werkgevers een probleem. Geldzorgen van werknemers kunnen leiden tot een verminderde arbeidsproductiviteit en een hoger ziekteverzuim in een toch al krappe arbeidsmarkt.

Doel van het onderzoek van Deloitte (en samenwerkingspartners) is het bieden van handvatten aan werkgevers om financiële problemen onder personeel terug te dringen. Er is een enquête verspreid onder leden van VNO-NCW, waarvan 78% beleidsbepalers zijn. In de enquête wordt onder meer gevraagd naar de rol van de werkgever als het gaat om medewerkers met schulden, de huidige aanpak die bedrijven hanteren en de kansen die er zijn voor werkgevers op dit vlak.

Probleem onderkend

Uit het rapport komt naar voren dat 85% van de werkgevers de negatieve impact van schulden binnen hun organisaties erkent, zowel op de mensen die het treft als op de bedrijven zelf. Medewerkers met schulden hebben vaker een slechtere mentale en fysieke gezondheid, spanningen in relaties en zijn minder sociaal actief. Werkgevers ‘hebben last’ van een lagere arbeidsproductiviteit, hoger ziekteverzuim en minder betrokkenheid.

Bereidheid groot

Werkgevers zijn in grote mate (79%) bereid medewerkers te helpen. Meer dan de helft van hen (58%) ziet dit zelfs als hun verantwoordelijkheid. Dit vertaalt zich in een breed scala aan initiatieven op het gebied van preventie, signalering, ondersteuning en nazorg. Van de ondervraagde werkgevers onderneemt 48% initiatieven in de volledige keten van preventie tot en met nazorg: van het vergoeden van studiekosten en het bespreekbaar maken van schuldenproblematiek tot verwijzing naar externe hulpverlening.

AVG in de weg

De helft van de werkgevers is van mening dat ze voldoende doet, al staat 90% open om hun werknemers (nog) meer ondersteuning te bieden. Werkgevers geven daarbij echter wel aan met beren op de weg te kampen. Zo stelt 47% van het problemen te ondervinden vanuit privacy en/of AVG-wetgeving. Voor kleinere organisaties in het bijzonder worden de kosten voor de werkgever genoemd als grootste knelpunt.

Handvatten

Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW bieden middels het onderzoek handvatten voor oplossingen voor werkgevers. Onder andere het definiëren en integreren van financiële gezondheid in de organisatie, het verlagen van drempels, samenwerken met externe schuldhulpverleners en het delen van best practices moeten helpen om het tij te keren.

Bron: accountancyvanmorgen.nl