Home » Nieuws » CBS: studieschuld (oud-)studenten blijft toenemen

CBS: studieschuld (oud-)studenten blijft toenemen

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde studieschuld met 3500 euro per (oud-)student toegenomen tot bijna 16.000 euro begin dit jaar.

De studieschuld die (oud-)studenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale studieschuld van alle (oud-)studenten bij elkaar opgeteld is sinds 2015 verdubbeld. Begin dit jaar had deze groep gezamenlijk 25,7 miljard euro schuld.

Begin 2022 hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Na een stijging in de afgelopen jaren is het aantal ten opzichte van 2021 gelijk gebleven.

Meer dan een ton in het rood

Het aantal mensen met een studieschuld van meer dan 30.000 euro is fors toegenomen sinds 2015, van 120.000 tot bijna 300.000 mensen. Ruim 100.000 van hen hadden dit jaar een schuld van meer dan 50.000 euro. 1400 mensen stonden meer dan een ton in het rood. “In eerdere jaren was dat beduidend minder”, aldus het CBS.

Het leenstelsel verving in 2015 de basisbeurs, een toelage per maand die studenten onder voorwaarden niet hoeven terug te betalen. Het kabinet besloot dit jaar om de basisbeurs terug in te voeren, vanaf het studiejaar 2023/2024, om de financiële drempel om te studeren lager te maken.

Bron: NOS Nieuws, https://nos.nl/artikel/2444640-cbs-studieschuld-oud-studenten-blijft-toenemen

Lees ook