Home » Nieuws » Drie op de vier ondernemers kunnen hogere kosten niet doorberekenen aan klant

Drie op de vier ondernemers kunnen hogere kosten niet doorberekenen aan klant

Drie kwart van de Nederlandse ondernemers zegt hogere kosten niet of slechts voor een deel te kunnen doorberekenen aan de klant. Dat komt vooral doordat ze bang zijn om klanten kwijt te raken aan de concurrentie. Bovendien zijn prijzen vaak vastgelegd in afspraken met klanten, meldt statistiekbureau CBS.

De dagelijkse boodschappen zijn in hoog tempo duurder geworden. Dat zou ook komen doordat bedrijven de hoge inflatie aangrijpen om de prijzen nog wat extra te verhogen. Zo kunnen ze meer winst boeken.

De Europese Centrale Bank (ECB) onderzoekt of dit soort extra prijsverhogingen de inflatie stuwen. Maar de onderzoeksresultaten van het CBS duiden niet op zogeheten graaiflatie.

Een op de vijf bedrijven verwacht veel minder te verkopen als klanten moeten opdraaien voor alle kostenstijgingen. Bijna 28 procent van de ondernemingen vreest een slechtere concurrentiepositie en berekent daarom niet alle extra kosten voor bijvoorbeeld energie, lonen of grondstoffen door.

Daarnaast liet bijna een kwart van de ondernemingen weten dat afspraken over prijsstijgingen al vastliggen in contracten. Een op de vier bedrijven had geen extra kosten of kon ze volledig doorberekenen.

Ruim 5 procent van alle bedrijven ziet de eigen schulden als een probleem. De meeste zorgen daarover leven in de horeca. Daar noemt 13 procent van de ondernemers de eigen schuldenlast problematisch.

Het CBS verzamelde de gegevens voor het onderzoek begin april. Dat deed het statistiekbureau samen met de KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

Bron: Nu.nl