Home » Nieuws » Een derde van bedrijven deed beroep op coronasteun

Een derde van bedrijven deed beroep op coronasteun

Tijdens de coronacrisis deden bijna 652.000 bedrijven beroep op minimaal een van de coronasteunmaatregelen. Dat is ruim één op de drie bedrijven in Nederland. Vooral bedrijven van 10 tot 50 werkzame personen vroegen steun aan, 65%. Dit blijkt uit de rapportage ‘Twee jaar coronasteun’ die het CBS geschreven heeft in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In de periode maart 2020 tot en met juni 2022 deed 35% van de bedrijven beroep op een van de financiële coronasteunmaatregelen. De meeste bedrijven deden beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die vooral gericht was op kleine zelfstandig ondernemers. 18% van alle bedrijven in Nederland maakte gebruik van de Tozo. Drie andere veelgebruikte soorten regelingen zijn het bijzonder uitstel van belastingbetaling, een vastelastenregeling (TOGS of TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

MKB vooral loonkostenregeling

Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf maakten vooral gebruik van de loonkostenregeling en in iets mindere mate van uitstel van belastingbetaling. Een tegemoetkoming voor vaste lasten werd relatief het vaakst aangevraagd door bedrijven van 2 tot 10 en van 10 tot 50 werkzame personen. Bedrijven met één werkzame persoon of met 2 tot 10 werkzame personen gebruikten relatief het vaakst de Tozo-regeling. Grote bedrijven, met minstens 250 werkzame personen, vroegen vooral uitstel van belastingbetaling en deden een beroep op de loonkostenregeling.

Uitgestelde belastingen

Op 30 juni 2022 bedroeg de totale subsidie aan loonkosten en vaste lasten € 34 miljard. Omdat nog niet alle verstrekte subsidies definitief zijn vastgesteld, bestaat dit subsidiebedrag uit een vastgesteld en een nog niet vastgesteld bedrag. Het merendeel van het bedrag dat bedrijven ontvingen bestond uit een tegemoetkoming voor de loonkosten (€ 23,9). Er stond op 30 juni 2022 in totaal € 20,8 miljard uit aan uitgestelde belastingen van bedrijven. Zij hebben vijf tot zeven jaar na 1 oktober 2022 om dit bedrag af te lossen. De totale Tozo-uitgaven bedroegen ongeveer € 3,5 miljard. Daarnaast stond de overheid garant voor € 1,3 miljard. Dit betrof veelal bestaande regelingen met een corona-uitbreiding. Tot slot verstrekte de overheid € 0,3 miljard aan extra kredieten vanuit specifieke regelingen vanwege de coronacrisis.

Bron: CBS, 14 oktober 2022

Lees ook