Home » Nieuws » Veel winkeliers vrezen kopje-onder te gaan door stijgende kosten

Veel winkeliers vrezen kopje-onder te gaan door stijgende kosten

Winkeliers in de sport-, mode- en schoenenbranche voelen de druk groeien door de hoge kosten. Ondernemers verwachten dat de komende zes maanden nog zwaarder worden, aangezien ze de extra kosten niet volledig kunnen doorberekenen aan de klant.

Daarom moeten de werkgeverslasten omlaag, vindt brancheorganisatie INretail. Uit een rondgang langs honderden leden blijkt dat 97 procent van de ondernemers de afgelopen twaalf maanden de kostenverhogingen voor eigen rekening heeft genomen. Daardoor daalt het eigen inkomen.

Veel winkeliers zeggen dan ook dat ze moeten knokken voor hun bestaan. De ondernemers zijn pas net hersteld van de coronacrisis, waarin ze het vanwege de verschillende lockdowns zwaar te verduren hadden. Veel bedrijven hebben nog altijd te maken met een hoge schuldenlast.

“Door ingrepen van het kabinet zijn de loonkosten eind dit jaar 25 procent hoger dan twee jaar geleden. Het levert de overheid dus 25 procent meer socialepremieopbrengsten op, maar ondernemers moeten ervoor bloeden. Verlaag de werkgeverslasten door de WW-premie te verlagen en verruim de werkkostenregeling”, zegt directeur Jan Meerman.

Volgens Dirk Mulder, sectoreconoom handel en retail bij ING, heeft de winkelstraat inderdaad te maken met stijgende kosten. “Het gaat dan om de lonen, aangezien het minimumloon flink is gestegen. Maar ook de inkoop is duurder vanwege eerdere problemen met leveringen. Daar komen de huren en de energie nog eens bovenop. Dat er een probleem is, is evident.”

Drie kwart kan kosten niet doorberekenen

Drie kwart van de bedrijven kan naar eigen zeggen de hogere kosten niet (geheel) doorberekenen aan de klant, bleek eerder deze maand uit onderzoek van statistiekbureau CBS. Een verwachte verslechtering van de concurrentiepositie is de meest genoemde reden.

Voor de sport-, mode- en schoenenbranche is de situatie nog ernstiger, stelt INretail. Meer dan drie kwart van de ondervraagden is erg bezorgd over de continuïteit van de onderneming. In deze groep denkt 60 procent vaker aan stoppen en is 14 procent hier al actief mee bezig.

Uit angst voor het verlies van klanten heeft bijna geen enkele ondernemer de hogere kosten doorberekend. De grootste groep nam ze voor eigen rekening en maar een beperkt deel (15 procent) berekent de extra kosten alsnog door in een volgend seizoen.

Meerman noemt de uitkomsten schokkend. “Ruim de helft van de ondernemers geeft aan dat hun financiële situatie is verslechterd in vergelijking met vorig jaar. Van iedere tien ondernemers kan er één de rekeningen nu niet betalen. Een kwart lukt dat nu nog wel, maar verwacht de financiële problemen juist komende maanden.”

Bron: Nu.nl