Home » Nieuws » Fors meer ouders betalen kinderopvang niet op tijd

Fors meer ouders betalen kinderopvang niet op tijd

Betaalproblemen bij gezinnen komen vaker voor en sinds de zomer is dat ook te merken bij de kinderopvang. Incasso-organisaties GGN en Flanderijn zien dat het aantal openstaande bedragen dat zij opeisen namens de kinderopvang sinds afgelopen zomer is toegenomen met 15 tot 20 procent. Het gaat hierbij om duizenden ouders.

De kinderopvang behoort tot de laatste rekeningen die mensen laten liggen, omdat ouders de zorg voor hun kinderen niet kunnen missen. Wanbetalers blijven eerder in gebreke bij de zorgverzekering of het telefoonabonnement.

“Maar nu zien we toch dat het veel ouders niet lukt de kinderopvang te betalen”, zegt Flanderijn-directeur Michel van Leeuwen. Hij ziet een 15 procent toename sinds afgelopen zomer.

Die toename vindt hij lastig te verklaren. “Tarieven van de kinderopvang zijn bij de meeste organisaties met 5 à 10 procent verhoogd (de compensatie via toeslagen steeg ook, maar minder hard, red.). Maar deze betaalproblemen lijken uit de zomer te komen, omdat er een hele periode aan voorafgaat voordat ouders bij een incassobureau belanden.”

GGN ziet een toename van ongeveer 20 procent van betalingen die het bedrijf moet innen voor kinderopvangorganisaties. “We worden regelmatig benaderd door opvangorganisaties uit de hele sector, groot of klein maakt niet uit”, zegt directeur Wim van Limpt.

“We staan pas aan het begin. Dit wordt in de komende maanden alleen maar erger, omdat na de hogere energiekosten en dure boodschappen nu ook hogere opvangtarieven pijn gaan doen”, voorspelt van Limpt. “Ik vraag me af of de overheid de ernst ziet van dit maatschappelijk probleem. Als mensen kinderen niet meer kunnen brengen, valt hun inkomen mogelijk ook weg. Terwijl ze juist meer inkomen nodig hebben.”

‘We bellen ouders op die niet op tijd betalen’

Voordat het incassobureau erbij komt, proberen kinderopvangorganisaties al betalingsregelingen af te spreken. Zo kunnen kinderen nog gewoon bij de opvang blijven. Dit doen ze bijvoorbeeld bij Partou, een grote kinderopvangorganisatie met zevenhonderd locaties. Daar merken ze sinds enkele maanden een lichte stijging in het aantal betalingsregelingen.

“We houden het goed in de gaten”, zegt een woordvoerder van Partou. “Voor ouders die moeite hebben met betalen bieden we proactief betalingsregelingen aan. Ook kunnen ouders die online zelf aanvragen. We bellen een deel van de ouders die niet op tijd betalen op om te vragen of we ergens mee kunnen helpen.”

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft nog weinig signalen over deze toename ontvangen. “Wel ligt het in de rede dat ouders door de hoge inflatie en toegenomen energiekosten in de problemen kunnen komen.”

Kinderopvangorganisaties Humankind en Wij zijn JONG merken nog geen toename van betaalproblemen. Wel geven ze aan met ouders in gesprek te gaan als er problemen zijn. “Dan kunnen we vaak tot een regeling komen. Pas later komt een incassobureau in zicht”, zegt Humankind-directeur Robin Alma.

Ouders komen met grotere achterstanden bij incassobureau

GGN ziet dat kinderopvangorganisaties heel behulpzaam zijn voor ouders. “Medewerkers daar zijn betrokken en proberen te helpen. Zij kennen ouders persoonlijk en stappen dus niet makkelijk naar een deurwaarder. Ze proberen eerst meermaals uitstel te geven”, zegt Van Limpt.

“Maar liever zien wij dat ze sneller worden doorgestuurd, want we zien ze met grotere betaalachterstanden bij ons komen. Wie de kinderopvang niet kan betalen, heeft vaak meerdere achterstanden, zoals bij de huur en energierekening. Het is beter om samen tijdig met al die openstaande rekeningen aan de slag te gaan.”

‘Ook in gesprek gaan als ouders een dure auto rijden’

De incasso-organisaties zien ook goed verdienende ouders in de problemen raken. “Steeds vaker gaat het daarbij om stellen die soms wel twee keer modaal verdienen”, zegt Flanderijn-directeur Van Leeuwen. “Dat is ook een groep die een relatief groot deel van de kinderopvangkosten zelf betaalt en minder wordt gecompenseerd door de overheid.”

Dat herkent ook Van Limpt van GGN. “Er komt nu een groep bij met een redelijk inkomen, mensen die nooit gekke uitgaven doen maar nu kosten te hard zien oplopen. Zij zijn niet gewend om met betaalproblemen om te gaan.”

Van Leeuwen hoopt dat kinderopvangorganisaties zo snel mogelijk betaalproblemen signaleren. “Ook bij ouders met hoge inkomens, waarbij je gezien de dure auto of kleding zou aannemen dat ze voldoende te besteden hebben.”

Bron: Nu.nl