Home » Nieuws » Gemeente gaat aantal termijnen automatische incasso verhogen

Gemeente gaat aantal termijnen automatische incasso verhogen

Door de inflatie van het afgelopen jaar is de koopkracht van veel inwoners gedaald. Voor de gemeente Hof van Twente aanleiding om het aantal termijnen voor automatische incasso te verhogen. ‘Zo kunnen de maandelijkse lasten van onze inwoners laag worden gehouden.’

Aantal termijnen

Het voorstel is om het aantal termijnen voor automatische incasso van gemeentelijke belastingen met ingang van 2024 te verhogen van 6 naar 10 termijnen. Voor 2023 worden verzoeken van inwoners om meer termijnen, zoals ook in eerdere jaren, normaal gesproken gehonoreerd.