Home » Nieuws » Gemiddeld ‘duurt’ de maand ruim 200 euro te lang

Gemiddeld ‘duurt’ de maand ruim 200 euro te lang

Uit het jaarlijkse European Consumer Payment Report, een onderzoek onder 1.000 Nederlandse consumenten door creditmanagementorganisatie Intrum, blijkt dat één op de vijf Nederlanders (22%) meer geld uitgeeft dan er maandelijks binnenkomt. De gemiddelde overschrijding bedraagt 205 euro per maand, wat neerkomt op een overschrijding van 13 procent.

Bijna de helft (44%) aan dit jaar minder geld beschikbaar te hebben na het betalen van vaste lasten in vergelijking met vorig jaar. Tegelijkertijd is er een opvallende verandering in de betaal mentaliteit van Nederlandse consumenten.

Er is een zichtbare trend waarbij spaargeld slinkt en het overzicht verloren gaat

31 procent van de Nederlanders heeft aangegeven slechts één maandinkomen of zelfs minder als buffer te hebben. Ondanks deze bijna lege spaarrekeningen blijft de verleiding groot om boven hun financiële mogelijkheden te leven. Zo is ruim een derde (39%) verbaasd over de onverwachte kosten die maandelijkse abonnementen met zich meebrengen, zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Bovendien geeft 13% van de consumenten aan minder grip te hebben op hun kortlopende leningen, terwijl circa een kwart (24%) het lastig vindt om de aankopen met ‘koop nu, betaal later’-opties bij te houden.


Bedrijven worden getroffen

De verschuiving in betaalgedrag heeft ook gevolgen voor bedrijven. Twintig procent van de consumenten voelt minder schuld als ze een rekening overslaan of later betalen. Hierdoor kunnen ruim de helft (58%) van de Nederlandse bedrijven hun leveranciers niet op tijd betalen, wat leidt tot betalingsproblemen aan hun kant. Een aanzienlijk deel van de consumenten (16%) gebruikt leningen of creditcards zelfs om rekeningen te betalen.

Hoewel consumenten er bewust voor kiezen rekeningen niet of te laat te betalen, verwachten ze wel coulance van de bedrijven. Een derde zegt dat ze geen negatieve gevolgen verwachten wanneer ze rekeningen te laat betalen. Bijna 60 procent van de consumenten vindt zelfs dat, in tijden van recessie, ze meer recht hebben op flexibiliteit en ondersteuning vanuit bedrijven en de overheid bij het betalen van hun rekeningen.

Guy Colpaert, Managing Director bij Intrum Benelux:  “Het is schokkend om te zien dat zo’n groot deel van onze bevolking boven hun inkomen leeft. De spannende economische tijden laten zien dat iedere euro minder waard wordt en dat vraagt een gedragsverandering. Het is voor consumenten niet vol te houden om lang boven hun stand te leven. Het is belangrijk dat consumenten hun uitgavenpatroon onder controle krijgen. Doen ze dit niet, levert dat vroeg of laat problemen op. “
Volgens hem is het voor bedrijven van belang om in gesprek te zijn en blijven met hun klanten om op die manier betalingsproblemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Bron: Intrum