Home » Nieuws » Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen

Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen

Door de stijgende energieprijzen dreigen ruim 1 miljoen huishoudens in de financiële problemen te komen. Zo'n 600.000 daarvan hebben niet eerder te maken gehad met betalingsproblemen.

Het kabinet legt de laatste hand aan een plan om mensen te helpen die door de stijgende energieprijzen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Als ze echt in betalingsproblemen komen en dreigen afgesloten te worden, nemen de overheid en de energiebedrijven de rekening over. Bronnen in Den Haag zeggen dat de maatregel al dit jaar, nog voordat het winter wordt, kan ingaan.

Door de stijgende energieprijzen dreigen ruim 1 miljoen huishoudens in de financiële problemen te komen. Zo’n 600.000 daarvan hebben niet eerder te maken gehad met betalingsproblemen. Nu komen die mensen vaak in de schuldhulpverlening om van hun schulden afgeholpen te worden, maar dat kost de overheid veel geld.

Nieuwe contracten

De nieuwe regeling gaat alleen gelden voor mensen die dit jaar een nieuw energiecontract moeten afsluiten of hebben afgesloten met variabele, hogere tarieven. De verwachting is dat het overgrote deel van de mensen binnenkort zo’n contract met variabele tarieven heeft.

Ook wil het kabinet verhinderen dat energiebedrijven omvallen doordat klanten niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Nadat een energiebedrijf verschillende keren een aanmaning heeft gestuurd zonder dat er betaald is, kan de klant worden aangemeld voor het overnemen van de schulden.

Het systeem is gevoelig voor misbruik, maar volgens de bronnen neemt het kabinet dat op de koop toe. Snelheid is belangrijker dan zorgvuldigheid, is de redenering, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de manier waarop de coronasteun voor bedrijven werd gegeven. Wel wordt er nog gekeken of er een toets kan worden ingebouwd om beter te bepalen of iemand het echt nodig heeft dat zijn energieschuld wordt kwijtgescholden.

Fonds als ‘stroppenpot’

Om het plan uit te voeren, wordt een speciaal fonds opgericht, als een soort stroppenpot. Naar verluidt wil het kabinet daar honderden miljoenen in stoppen. Waar het kabinet het geld precies vandaan haalt, is nog niet duidelijk.

Ook de energiebedrijven dragen bij aan het fonds, maar de precieze verhouding tussen de overheid en de energiebedrijven is nog onderwerp van onderhandelingen. Woensdag praten de twee partijen opnieuw over de percentages die ze willen bijdragen aan het fonds.

Het kabinet wil het definitieve plan vrijdag presenteren, volgens ingewijden als onderdeel van een breder plan om de gevolgen van de hoge energieprijzen ook voor dit jaar te dempen.

Rutte IV heeft de afgelopen tijd veel kritiek gehad op de ondersteuning van mensen in financiële problemen. Diverse keren hebben ministers gezegd dat het dit jaar niet meer mogelijk is om de koopkracht verder te ondersteunen. Voor volgend jaar werden wel maatregelen aangekondigd. Die worden officieel gepresenteerd met Prinsjesdag, volgende week dinsdag.

Bron: NOS Nieuws, https://nos.nl/artikel/2444350-kabinet-wil-schulden-overnemen-van-mensen-die-energie-niet-kunnen-betalen

Lees ook