Home » Nieuws » Kwart werkende Nederlanders verwacht in 2023 “moeilijk rond te komen”

Kwart werkende Nederlanders verwacht in 2023 "moeilijk rond te komen"

Ruim een kwart van alle werkende Nederlanders verwacht moeite te hebben om rond te komen in 2023. Maar liefst de helft van hen maakt zich zorgen over de financiële toekomst. Ruim 80 procent is van plan in 2023 te bezuinigen op de uitgaven. Dit zijn een paar opvallende uitkomsten van het Nieuwjaarsonderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank.

Vooral respondenten met een eenpersoonshuishouden maken zich zorgen over rondkomen in 2023, namelijk 35 procent, waar dat voor meerpersoonshuishoudens maar 25 procent was.

Van de mensen met een praktische opleiding vreest 36 procent voor de financiën tegenover 16 procent van de mensen met een theoretische opleiding.

Meer zorgen over financiële toekomst

Het beeld over de financiële toekomst is somberder dan voorgaande jaren. Ruim de helft van de ondervraagden maakt zich meer zorgen over de eigen financiële toekomst dan voorheen.

Het nieuwjaarsonderzoek van BeFrank werd gehouden onder ruim duizend werkende Nederlanders in loondienst van 25 jaar en ouder. In 2020 en 2021 waren het vooral de gevolgen van de pandemie die werknemers bezighielden. Voor komend jaar is men vooral bezorgd over de financiën.

Veel mensen hebben zich voorgenomen te bezuinigen

Ruim 80 procent van de ondervraagden wil in 2023 bezuinigen. Bijna 60 procent geeft aan de verwarming lager te zetten als manier om dat voor elkaar te krijgen. Besparen op boodschappen en uiteten worden door 35 procent van de ondervraagden genoemd als besparende maatregel.

Slechts 20 procent geeft aan te willen bezuinigen op uitgaven voor de auto, maar 40 procent geeft aan korter te gaan douchen. Bijna een vijfde van de ondervraagden geeft aan in 2023 nergens op te gaan bezuinigen.

“Zuur dat veel Nederlanders met financiële problemen geconfronteerd worden”

“Het is extra zuur dat na de beperkingen van de pandemie, nu veel Nederlanders met financiële problemen geconfronteerd worden. Of zich daarover zorgen maken,” zegt Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank. “Wel klinkt het hoopgevend dat veel mensen maatregelen nemen om de eventuele tegenvallers zo goed mogelijk op te vangen.”

Mensen die extra salarisverhoging of extra inkomen in 2023 krijgen, willen dat gebruiken voor sparen of beleggen. Of om hogere of onvoorziene kosten op te vangen.

Bron: BNNVARA.nl