Home » Nieuws » Optimistisme in december zorgt voor hogere uitgaven tijdens de feestdagen

Optimistisme in december zorgt voor hogere uitgaven tijdens de feestdagen

Nederlanders geven deze decembermaand meer geld uit dan vorig jaar. Er zijn minder financiële zorgen dan vorig jaar rond de feestdagen.

Uit onderzoek van ABN Amro, in samenwerking met Q&A Insights & Consultancy onder 1250 respondenten, blijkt dat de omzet naar verwachting in december zal stijgen tot 15,6 miljard euro. Dit is een toename van 730 miljoen euro, wat neerkomt op een groei van 5 procent ten opzichte van vorig jaar.
Vanwege prijsstijgingen is de verwachting dat de verkoopvolumes in verschillende sectoren zullen afnemen.

Minder zorgen

Tijdens deze feestdagen lijken mensen zich minder zorgen te maken over hun financiële situatie in vergelijking met vorig jaar. Slechts 24 procent van de respondenten geeft aan zich zorgen te maken, in tegenstelling tot 30 procent vorig jaar. Bovendien meldt dit jaar 4 procent meer mensen helemaal geen zorgen te hebben (van 30 naar 34 procent). Deze verbeterde gemoedstoestand vertaalt zich in grotere uitgaven voor Sinterklaas en Kerstmis.
Een aanzienlijke 28 procent van de consumenten verwacht aanzienlijk meer uit te geven aan cadeaus dan vorig jaar, terwijl één op de vijf mensen juist aangeeft minder te zullen uitgeven. Vorig jaar was dit nog twee op de vijf. Daarnaast geeft 55 procent aan dat hun budget vergelijkbaar is met dat van vorig jaar.

Vertrouwen is langzaam aan het herstellen

Henk Hofstede, Sector Banker Retail bij ABN Amro, merkt op dat ‘wanneer mensen zich comfortabeler voelen en meer financiële zekerheid ervaren, ze eerder geneigd zijn om meer geld uit te geven.’
Deze trend wordt weerspiegeld in cijfers over het consumentenvertrouwen, dat de positiviteit van Nederlanders over hun financiële situatie en de bereidheid om grote aankopen te doen weergeeft. “Er lijkt een zekere financiële geruststelling te zijn; mensen zijn bereid om grotere aankopen te doen, zoals meubels of fietsen. We zijn langzaam aan het herstellen, maar het vertrouwen blijft in vergelijking met het twintigjarige gemiddelde nog steeds relatief laag.”

Hofstede benadrukt echter dat dit niet voor iedereen geldt: “9 procent van de respondenten heeft aangegeven moeite te hebben met rondkomen, waarvan 1 procent aangeeft helemaal niet rond te kunnen komen.” Hij voegt toe: “Hoewel de groep die het financieel zwaar heeft gelukkig iets kleiner is geworden, blijft het nog steeds aanzienlijk. Het is te hopen dat retailers, voor wie december een cruciale maand is, ook aandacht hebben voor consumenten met een beperkter budget en daar rekening mee kunnen houden.”
Bron: ABN AMRO