Home » Nieuws » Hoe het kabinet de regeldruk voor ondernemers wil aanpakken

Hoe het kabinet de regeldruk voor ondernemers wil aanpakken

De overheid heeft jarenlang ingezet op het aanpakken van de regeldruk door kostenslurpende en weinig effectieve regels aan te pakken. Maar dat betekende niet dat ook de regels die belastend zijn voor ondernemers daadwerkelijk zijn aangepakt. Daar gaat dit kabinet zich wel voor inzetten.

Het vorige kabinet is bij het invoeren van nieuwe regelgeving samen met ondernemers gaan kijken naar knelpunten om regels eenvoudiger te maken. Deze aanpak heeft positieve effecten gehad. Zo is de prijswaarneming door het CBS in winkels afgeschaft, waardoor winkeliers niet langer worden belast met een werknemer van het CBS die informatie verzamelt in de winkel. De nieuwe aanpak bouwt verder op het idee om het oerwoud aan regels werkbaar te maken voor ondernemers en is grotendeels geïnformeerd door het Zwartboek Regeldruk MKB-NL dat MKB-Nederland vorig jaar aan het kabinet overhandigde.

Gericht op sectoren

De nieuwe aanpak richt zich op sectoren die relatief het meest last hebben van regeldruk, met specifieke reductiedoelstellingen per sector. Het idee is dat door de knelpunten aan te pakken die in bepaalde sectoren voor een zware belasting zorgen, de regeldruk in het gehele mkb wordt verlaagd. Deze methode moet een meetbaar positief effect hebben voor ondernemingen in plaats van een focus te hebben op kostenreductie voor de overheid.

Schuldenproblematiek

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat belooft daarbij de vinger op de pols te houden wat betreft de schuldenproblematiek van ondernemers. Kamerleden zijn bang dat de regeldruk ervoor zorgt dat meer ondernemers in de nasleep van corona failliet zullen gaan. Een aanjager problematische schuldenaanpak bekijkt of er inderdaad knellende regels zijn waar ondernemers met schulden tegenaan lopen. ‘ Indien dergelijke knelpunten worden gesignaleerd, dan wordt dit meegenomen in de reguliere voortgangsrapportage over de regeldrukaanpak,’ schrijft de minister in een Kamerbrief.

Regels vanuit AVG

In het nieuwe plan worden 84 knelpunten die zijn gesignaleerd opgepakt. Een pijnpunt is bijvoorbeeld de regeldruk afkomstig van datawetgeving AVG. Die roept veel vragen op en de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gewerkt aan manieren om kort en duidelijk aan ondernemers uit te leggen wat er nou precies van ze wordt verwacht, met duidelijkere teksten, een infographic en een reeks animaties.

Nieuwe aanpak

‘Met de nieuwe regeldrukaanpak kiezen we er voor om regeldruk op het niveau van de ondernemer in kaart te gaan brengen en samen met ondernemers, brancheorganisaties, departementen en uitvoeringsinstellingen tot reductieprogramma’s te komen,’ zegt Adriaansens. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we er op basis van de nieuwe regeldrukaanpak voor kunnen zorgen dat regeldruk voor ondernemers merkbaar en meetbaar wordt aangepakt.’ Begin 2023 rapporteert de minister over de voortgang aan de Tweede Kamer.

Bron: cmweb.nl