Home » Nieuws » Rekenkamer: overheid schiet tekort bij schuldhulp kwetsbare burgers

Rekenkamer: overheid schiet tekort bij schuldhulp kwetsbare burgers

Burgers met hoge schulden die een op maat gemaakte afspraak kunnen krijgen, worden niet of niet genoeg geïnformeerd over deze schuldhulp. Ook is de communicatie over deze regeling niet helder, stelt de Algemene Rekenkamer.

De aanpak van de drie grootste schuldeisers van de rijksoverheid voor duizenden burgers met problematische schulden, is onvoldoende effectief. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag gepubliceerd rapport. De Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en het CAK hebben volgens het orgaan “te weinig oog voor kwetsbare burgers die vanwege afbetaling van hun schulden onvoldoende leefgeld overhouden”.

Kwetsbare burgers die niet genoeg geld hebben om een schuld af te lossen binnen de standaardtermijn, of die kampen met gecompliceerde schuldproblematiek, kunnen een betalingsafspraak op maat krijgen. Maar juist bij deze afspraken schieten de schuldeisers „ernstig tekort”, stellen de onderzoekers. Burgers die deze schuldhulp kunnen krijgen, worden niet of niet genoeg geïnformeerd over deze mogelijkheid. Ook is de communicatie over deze regeling niet helder. Zo vermeldt de Belastingdienst bijvoorbeeld niet dat zulke hulp langer dan twaalf maanden mogelijk is; volgens de Rekenkamer een gemiste kans.

Volgens het rijksincassobeleid moet er rekening mee gehouden worden dat burgers bij het aflossen van hun schulden voldoende geld overhouden voor boodschappen, het zogenoemde leefgeld. Zowel het CJIB en CAK hebben hier volgens de onderzoekers geen duidelijke afspraken over gemaakt. Zo wordt er geen rekening mee gehouden als burgers bij meerdere instanties schulden moeten betalen. Hierdoor is voor mensen met problematische schulden de afbetalingsberekening „niet realistisch en slechts een papieren werkelijkheid”, zo staat in het rapport. Als gevolg kunnen mensen niet genoeg leefgeld overhouden. De instanties beloven de Algemene Rekenkamer met verbeteringen te komen.

Bron: NRC