Home » Nieuws » Tienduizenden Nederlanders in armoede doordat ze aanvullende toeslagen niet aanvragen

Tienduizenden Nederlanders in armoede doordat ze aanvullende toeslagen niet aanvragen

Tienduizenden Nederlanders leven momenteel onder het sociaal minimum doordat ze geen aanvullende uitkering aanvragen terwijl ze hier wel recht op hebben. Dat meldt de Arbeidsinspectie, die aangeeft dat onbekendheid van de Toeslagenwet een belangrijke oorzaak hiervan is.

Wat is de Toeslagenwet?
De Toeslagenwet, uitgevoerd door het UWV, draagt bij aan de bestaanszekerheid van mensen. Deze wet gaat niet over zaken als de zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag, maar kijkt of het inkomen van mensen lager ligt dan het sociaal minimum. Dit minimum wordt gezien als de financiële ondergrens om van te leven. Op het moment dat iemand minder inkomen heeft dan deze ondergrens, dan wordt het inkomen op basis van de Toeslagen wet aangevuld.

Hoeveel is het sociaal minimum?
Tijdens het onderzoek was het sociaal minimum voor een alleenstaande vanaf 21 jaar € 1.203,43 bruto per maand. Voor gehuwden ging het per maand om een bedrag van € 1.635,60 bruto.

Inmiddels wordt als sociaal minimum een bedrag gehanteerd van 1.408,31 euro bruto per maand voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. Voor gehuwden gaat het om 1.994,91 euro bruto per maand.
Bron: UWV.nl

Om hoeveel mensen gaat het?
Van de personen die een Wajong-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) krijgen, heeft 68 procent recht op een aanvullende toeslag, maar maakt hier nog geen gebruik van. Zij hebben een lager inkomen dan hierboven beschreven staat. Bij mensen met een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) ligt dit percentage op 56 procent. Het niet-gebruik van de aanvullende toeslag ligt bij gebruikers van andere UWV-regelingen lager (ongeveer 35 procent).

De Arbeidsinspectie schat dat in totaal ongeveer 60.000 mensen recht hebben op zo’n aanvullende uitkering. Het exacte aantal is volgens de dienst moeilijk te achterhalen. Dit komt doordat uitkeringsinstantie UWV om privacyredenen niet alle persoonsgegevens mag inzien.

Bron: nlarbeidsinspectie.nl