Home » Nieuws » Zo gaat de gemeente Utrecht bewoners financieel extra ondersteunen vanwege inflatie en energieprijzen

Zo gaat de gemeente Utrecht bewoners financieel extra ondersteunen vanwege inflatie en energieprijzen

De gemeente Utrecht komt met een aantal financiële maatregelen om Utrechters extra te ondersteunen vanwege de stijgende prijzen. De gemeente wil inwoners tegemoetkomen vanwege de grote inflatie en de hoge energieprijzen.

De gemeente denkt dat de maatregelen nodig zijn omdat een steeds grotere groep Utrechters in de problemen komt. “De inflatie is in augustus naar recordhoogte gestegen, de prijzen liggen nu 13,6% hoger dan een jaar geleden. Een groeiend aantal mensen en maatschappelijke organisaties kan nauwelijks meer rondkomen, de energierekening en de boodschappen dreigen onbetaalbaar te worden. Voor één op de zeven huishoudens dreigt een afsluiting van de energie.”

Volgens de gemeente gaat het niet alleen meer om Utrechters die een uitkering krijgen. Ook mensen met middeninkomens en voltijdsbanen dreigen in de problemen te komen omdat ze hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. “Deze signalen, samen met de gierende inflatiecijfers, schetsen een zwart scenario voor dit najaar”, staat in een brief van het college voor B&W aan de gemeenteraad.

Er worden landelijke maatregelen genomen om de gevolgen van de crises in te perken, maar de gemeente wil naar eigen zeggen ook doen wat in haar macht ligt. “Desondanks houden we er ook rekening mee dat we schrijnende gevallen gaan tegenkomen, die we niet kunnen voorkomen”, schrijft het college. De gemeente komt nu met een aantal maatregelen die gelijk ingaan.

Energievergoeding

Zo wordt de aanvullende energievergoeding van 500 euro zo snel mogelijk uitbetaald aan iedereen die eerder al 800 euro energievergoeding kreeg. Daarnaast wordt de bijzondere bijstand voor energievergoeding verruimd.

De energietoeslag van 1.300 euro die mensen met een laag inkomen kunnen aanvragen, blijkt namelijk niet voor iedereen genoeg of mensen verdienen te veel om er recht op te hebben. Toch neemt ook in die laatste groep de financiële druk toe. “Om te zorgen dat ook zij dit najaar niet door het ijs zakken en flinke schulden krijgen, schieten we te hulp en verruimen we de huidige regeling.”

De verruiming houdt in dat inwoners met een inkomen tot 200 procent van het sociaal minimum ‘zonder draagkracht’ die de eindafrekening van hun energiemaatschappij niet kunnen betalen, hun rekening bij de gemeente kunnen indienen. Het gaat dan dus om mensen die geen spaargeld of ander vermogen hebben om de afrekening op te vangen. Mensen die wel spaargeld hebben of bijvoorbeeld een eigen huis bezitten kunnen het best contact opnemen met de gemeente om na te gaan of ze ergens recht op hebben.

Gesprekken

De gemeente is verder met verschillende organisaties in gesprek. Met Stichting Leergeld wordt bijvoorbeeld gekeken of er een kledingpas kan komen voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zodat zij voor de komende winter warme kleren hebben. Ook met organisaties zoals Jou, Dock en de voedselbank wil de gemeente in gesprek over wat zij nodig hebben.

De voedselbank luidt vrijdag de noodklok over de situatie in de stad. “Het aantal Utrechters dat afhankelijk is van onze voedselpakketten neemt fors toe. Op dit moment zien we al een stijging van 10 procent ten opzichte van begin dit jaar, en we verwachten dat dit verder zal toenemen. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid producten die de Voedselbank ontvangt af.”

De voedselbank verwacht producten bij te moeten kopen om ‘tot volwaardige voedselpakketten te komen’. “Op dit moment voorzien we een nieuwe crisis situatie, waarin veel meer Utrechters in financiële nood zullen komen. Daarom doen we nu een brede oproep voor hulp.”

Energiebesparing

Dan gaat er ook op het gebied van energiebesparing nog een aantal maatregelen komen. De gemeente is al bezig met het uitdelen van energieboxen, maar wil nog kijken of meer mensen bereikt kunnen worden. Verder komt er in samenwerking met de SSH een energiebox voor studentenwoningen. In de box zitten producten waarmee mensen energie kunnen besparen, zoals tochtstrips en radiatorfolie.

Verder gaat de gemeente driehonderd huishoudens met een minimuminkomen die wonen in een koopwoning in Overvecht, Kanaleneiland, Hoograven en Zuilen aanbieden om hun spouwmuur of vloer te laten isoleren. Bewoners hoeven zelf niet financieel bij te dragen aan de isolatiemaatregel, want die wordt betaald met subsidie van de provincie Utrecht. Als dit goed werkt, wordt het ook uitgebreid naar andere Utrechtse wijken.

Tot slot wordt er gekeken naar inwoners die nog buiten al deze maatregelen vallen. De gemeente zegt bijvoorbeeld weinig middelen te hebben om particuliere verhuurders aan te sporen om energiemaatregelen aan woningen te nemen. “Het nemen van maatregelen aan een woning is afhankelijk van de bereidheid van de eigenaar. We denken na over opties om ook hier een versnelling te krijgen en komen daar later op terug. We willen niet wachten tot er in 2030 een verbod komt op het verhuren van woningen met een laag energielabel.”

Bron: DUIC, https://www.duic.nl/algemeen/zo-gaat-de-gemeente-utrecht-bewoners-financieel-extra-ondersteunen-vanwege-inflatie-en-energieprijzen/

Lees ook